De Schoonoordtuin. Een boek: Titel:


 

20 jaar Schoonoordtuin


wordt:25 jaar Schoonoordtuin1993 – 2018We hebben een leuke subsidie, 20 jaar wordt 25 jaar

Er is niet veel gebeurd in de Schoonoordtuin de afgelopen jaar 25 jaar. Tegelijkertijd is er heel veel gebeurd in de Schoonoordtuin de afgelopen 25 jaar. Er komt de laatste maanden veel materiaal en informatie binnen. Het zou zonde zijn daar niets mee te doen. Aan het werk dus en het liefst met jullie medewerking.

Samen met de bewoners rond de Schoonoordtuin willen we een boek gaan samenstellen waarin de geschiedenis van de Schoonoordtuin wordt verwoord en verbeeld door de omwonenden zelf. Verhalen, anekdotes, herinneringen en foto’s van de bewoners zullen de basis en de rode draad gaan vormen. Daarnaast zal er een analyse gemaakt worden van het functioneren van de tuin in het stadstedelijk gebied “het Oude Noorden”.  Participatie, integratie en communicatie zijn de kernbegrippen. Hoe is de sociale samenhang: participatie, vertrouwen en culturele samenstelling.


 

 

Alle verhalen, berichten, foto's en video's kunt u mailen naar:

uzegthet@gmail.com

Met de vermelding: 20 jaar Schoonoordtuin

 

Op deze site gaan we ter voorbereiding van het boek alles verzamelen wat er is verschenen in schrift, in beeld en op het internet met betrekking tot de Schoonoordtuin of bewoners aan de Schoonoordtuin.
Iedereen kan hier kennis van nemen en wat belangrijker en waardevoller is, iedereen kan bij het betreffende item zijn mening of commentaar kwijt. Of een foto of video toevoegen ter illustratie van het item.